LED STREET LIGHT

SHARK

มีไดรเวอร์ในตัวและไดรเวอร์แบบแยกส่วนน้ำหนักเบา และใช้เทคโนโลยีหล่อขึ้นรูปที่มีพื้นผิวเรียบเพื่อทำความสะอาดตัวเองเมื่อฝนตก ประสิทธิภาพสูงสุดถึง 140lm/W

SK17

ไฟถนน LED เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งด้านนอก สำหรับทุกวัตต์: 60 มม. (50-60 มม.) มีตัวเลือกตาแมวและ 15KV SPD การใช้งาน: ถนนในเมืองและในชนบท, ถนนเทศบาล, พื้นที่เคหะภัณฑ์

MAR

ออกแบบมาสำหรับลดการลดการสะสมของฝุ่นตามท้องถนน มีคลิปเปิดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ประหยัดเวลาใรการบำรุงรักษา หรือ ซ่อมแซม

Scroll to Top