LED FLOOD LIGHT

VENUS

กันน้ำในตัว ปรับสมดุลอุณหภูมิและความชื้นภายในและภายนอก

SLIM PLUS

กระจกนิรภัยที่ป้องกันการแตกละเอียด
ไม่มีเศษกระจก ทำให้ป้องกันการเกิดอันตรายจากเศษกระจก

SHINE

การใช้งาน: สนามกีฬา อุโมงค์ และสถานที่ก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ

Scroll to Top